The Ocean's Power: ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มดำเนินการแล้ว

The Ocean's Power: ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มดำเนินการแล้ว

พลังงานสีเขียวได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกสมัยใหม่ของเรา นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกมักมองหาวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับโลกของเรา ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็รับประกันความยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความสำเร็จครั้งสำคัญในภาคส่วนพลังงานหมุนเวียนเมื่อฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มดำเนินการโดยให้พลังงานสีเขียวแก่บ้านหลายล้านหลัง

ฟาร์มกังหันลมแห่งนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งอังกฤษ เรียกว่า Hornsea One สร้างโดยบริษัทพลังงานสัญชาติเดนมาร์ก Ørsted ด้วยกำลังการผลิตรวม 1.2 กิกะวัตต์ โครงการขนาดมหึมานี้ให้พลังงานหมุนเวียนแก่บ้านกว่าล้านหลังในสหราชอาณาจักร ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก Hornsea One ออกแบบมาเพื่อผลิตพลังงาน 5% ของพลังงานทั้งหมดที่ผลิตโดยสหราชอาณาจักร โครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และประกอบด้วยกังหัน 174 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีความสูงมากกว่า 190 เมตร

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้ใน Hornsea One ได้สร้างมาตรฐานสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก กังหันมีขนาดใหญ่โดยใช้พลังของใบพัดหมุนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า กังหันเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า 'ระบบขับเคลื่อนแบบไร้เกียร์' ซึ่งช่วยให้สามารถผลิตกำลังสูงสุดได้ เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถติดตั้งกังหันได้ไกลออกไปในทะเลมาก และสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากังหันแบบดั้งเดิม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลงอย่างมาก

การก่อสร้างโครงการเริ่มขึ้นในปี 2561 และภายในสองปี Ørsted ได้ติดตั้งกังหันทั้งหมด 174 ตัวโดยใช้เรือติดตั้งที่ทันสมัยเพื่อสร้างฟาร์มกังหันลมที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 407 ตารางกิโลเมตร จากนั้น กังหันจะเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อยนอกชายฝั่ง ซึ่งจะแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยกังหันให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง หลังจากนั้นจึงถ่ายโอนไปยังชายฝั่งโดยใช้สายเคเบิลใต้น้ำ

ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สหราชอาณาจักรเข้าใกล้เป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แต่ยังเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยเดนมาร์ก เยอรมนี แคนาดา และจีนเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในการผลิตพลังงานลม ด้วยการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น Hornsea One มีหนทางในการลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้

บทสรุป

ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Hornsea One เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่ใช้ในโครงการได้กำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในอนาคต และการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของสหราชอาณาจักรได้แสดงให้โลกเห็นถึงหนทางข้างหน้าในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน คาดว่าโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงาน ในขณะที่ให้พลังงานสะอาดและหมุนเวียนแก่บ้านและธุรกิจทั่วโลก ถึงเวลาแล้วที่ประเทศต่างๆ จะนำนโยบายพลังงานสีเขียวมาใช้และสนับสนุนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน